چهارشنبه, 24 مهر 1398 00:00

توصیه های لازم

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

توصیه های لازم برای سنین مختلف قبل و بعد از ورود جوجه ها

یک هفته قبل از ورود جوجه:

تمام لوازم پرورش از سالن خارج شده و پس از شست و شو با مواد ضد عفونی کننده محلول پاشی شوند. فضولات از سالن پرورش خارج شده و سپس سالن با فشار آب شست و شو شود.

72 ساعت قبل از ورود جوجه:

پوشال داخل سالن پهن شود و کلیه لوازم پرورش در داخل سالن قرار گیرند. سپس با استفاده از گاز فرمالدئد سالن و تمام لوازم موجود در آن ضد عفونی شود.

24 ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن:

1- کلیه پنجره ها باز و تهویه ها روشن شود تا گاز باقی مانده از سالن خارج شود.

2- هیتر روشن و درجه ترموستات آن روی 36 درجه سانتی گراد تنظیم می گردد.

3- اگر سالن مجهز به مادر مصنوعی است، آن ها را روشن و درجه حرارت بر روی 90-100 درجه فارنهایت تنظیم شود.

2 ساعت قبل از ورود جوجه به سالن:

درجه حرارت سالن و مادر های مصنوعی بررسی شود. قدرت تهویه ها متناسب با نیاز جوجه تنظیم گردد.

زمان خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی:

جوجه های معلول و ضعیف جدا شوند.

زمان ورود جوجه ها به سالن:

در صورتی که از رشته های لامپ در داخل محوطه ی پرورش جوجه ها استفاده می شود آن ها روشن شوند. در صورتی که رطوبت سالن کم باشد، اقدام به آب پاشی کف راهروها و سالن نمود.

7-1 روزگی:

چندین نوبت در شبانه روز درجه حرارت سالن بررسی و وضعیت گستردگی جوجه ها در داخل محوطه ی پرورش یا سالن مورد توجه قرار گیرد. این سن برای جوجه ها از لحاظ تغییرات درجه حرارت بسیار حساس بوده و کوچکترین تغییر درجه حرارت باعث خسارات جبران ناپذیری می شود. نکات دیگر در این بازه سنی عبارت اند از:

1- آب خوری ها را باید همیشه تمیز و ضد عفونی و پر از آب نگه داشت.

2- هر روز دان تازه به دان خوری ها اضافه نمود.

3- در روز سوم پرورش فضای پرورش جوجه ها را با گسترده کردن حفاظ اطراف جوجه ها افزایش داد.

4- در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی، حفاظ اطراف مادرهای مصنوعی و لامپ ها را در پایان هفته اول جمه آوری و آب خوری و دان خوری ها را در کل سالن پخش نمود.

14-7 روزگی:

1- در روز هفتم، درجه حرارت سالن را به 35-34 درجه سانتیگراد کاهش داد.

2- هر روز یک یا تعدادی از آب خوری ها و دان خوری ها را با آب خوری ها و دان خوری های بزرگ تر تعویض نمود. نباید به جای خارج کردن آب خوری های کوچک از روش خالی نگه داشتن آن ها از آب استفاده کرد.

3- در طول شب چندین بار درجه حرارت سالن بررسی شود.

4- آب خوری ها هر روز تمیز شوند.

5- هر روز دو نوبت ذرات ریز غذایی و دان های باقیمانده در داخل دان خوری ها را تخلیه و دان تازه در داخل آن ها ریخته شود.

21-14 روزگی:

1- در روز چهاردهم می توان درجه حرارت را به 32 درجه سانتیگراد کاهش داد.

2- از محصور کردن پرنده ها در اطراف مادر مصنوعی و لامپ ها اجتناب شود.

21 روزگی به بعد:

در روز بیست و یکم درجه حرارت به 29 درجه سانتیگراد کاهش یافته و بعد از آن به ازای هر هفته 2/5 درجه سانتیگراد از درجه حرارت سالن کاسته شود. اگر کاهش درجه حرارت به صورت تدریجی و آهسته آهسته یعنی به مقدار کمی در هر روز باشد بهتر بوده و از شوک حرارتی به خصوص در شرایط نامناسب آب و هوایی جلوگیری می کند.

1- عملیات بهداشتی را آخر دوره حفظ کرد.

2- آب خوری و دان خوری به تعداد کافی در سرتاسر سالن پرورش قرار داد.

3- در صورت پرورش پرنده ها در قفس آن ها را به قفس های پرورش منتقل نمود.

مشاهده 2732 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید